Medycyna zakłada również zapobiegawcze działanie

Medycyna zakłada jako dziedzina oraz nauka empiryczna coś nader ważnego, a mianowicie zapobiegawcze działanie czyli stara się ograniczyć ryzyko i zminimalizować możliwość wystąpienia danej infekcji lub schorzenia. Oczywiście medycyna bazuje co zrozumiałe na doświadczeniu, lecz nie zamyka się przed możliwością profilaktycznego działania a więc ostrzegania czy też reagowania gdy zajdzie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Pewnie, że na medycynę patrzymy zazwyczaj przez pryzmat diagnozowania chorób a także ich efektywnego leczenia, wszystkich infekcji z którymi może nam przyjść się zmierzyć jednak warto dostrzec także sposób na ich unikanie a przy tym nie narażanie na niepotrzebne zagrożenie. Medycyna ma bardzo wiele wspólnego z profilaktyką i przeciwdziałaniem zanim jeszcze dojdzie do zagrożenia, jest to ważny aspekt jakiego bez wątpienia nie wolno bagatelizować i należy dostrzec w szeroko pojętym słowa znaczeniu jako coś, co ma na celu ostrzec ewentualnie uchronić. Już od czasów Hipokratesa medycyna miała za zadanie minimalizować ryzyko utraty zdrowia czy zachowania.