Medycyna to nie tylko nauka

Medycyna to nie tylko nauka ale również dziedzina, z jaka powiązane jest wiele zagadnień związanych ze zdrowiem, zapobieganiem, leczeniem czy też eliminowaniem zagrożeń względnie udzielaniem pomocy medycznej. Oczywiście medycyna jako dziedzina jest czymś nader adekwatnym gdy idzie o powyższe zagadnienia, lecz jednocześnie jej definicja skrajnie precyzuje obszary swoistej działalności. Pewnie, że medycyna z racji rozwoju oraz postępu nabiera jeszcze większego znaczenia gdy spojrzymy na nią z dużo większej perspektywy a mianowicie sprecyzowania dokładnie wszystkiego co tak naprawdę oferuje i generuje. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż medycyna to szereg kompleksowych zagadnień do jakich nawiązuje ona w aspekcie ochrony, pielęgnacji, profilaktyki, stylu życia a więc wszystkiego co jak najbardziej powiązane jest z naszym zdrowiem. Medycyna jako dziedzina kształtuje się i rozwija zawsze w tym samym kierunku, podpiera się doświadczeniem w postaci nauki empirycznej, lecz jednocześnie nie odrzuca nowych i innowacyjnych rozwiązań.