Medycyna to dziedzina nader bliska naszemu życiu

Medycyna to dziedzina nader bliska naszemu życiu, z którą powiązane jest jego wydłużanie a tym samym wszystko co związane ze zdrowiem czy funkcjonowaniem organizmu. Oczywiście medycyna zakłada szereg adekwatnych założeń, czynników oraz konieczności zwracania uwagę także na niebezpieczeństwa i zagrożenia, problemy jakie de facto należy eliminować w celu zadbania o tak ważną kwestię jak nasze zdrowie. Pewnie, że rozwój medycyny jest czymś nieuniknionym oraz niezbędnym w celu diagnozowania oraz skutecznej walki z infekcjami, schorzeniami, kontuzjami i urazami na jakie narażone jest większość z nas. Medycyna to dziedzina na którą należy spojrzeć z dużo szerszej perspektywy niż przez pryzmat samego zdrowia, choć jak najbardziej jest z nim w mniejszym lub większym stopniu powiązana. Niemal od zawsze medycyna zakładała możliwość jej adaptacji zgodnie z pewnym przeznaczeniem, w celach zdrowotnych i bazując na nauce empirycznej, jaką zapoczątkował nie kto inny a sławny nie od dziś Hipokrates który pierwszy ją kształtował.