Medycyna dziś a kiedyś, a więc kilka słów na ten temat

Ciężko porównać medycynę kiedyś do tej jaki kształt przybrała w dzisiejszych czasach, choć można dostrzec pewne wspólne cechy oraz czynniki które w adekwatny sposób ją kształtują. Oczywiście na medycynę należy spoglądać zawsze przez pryzmat ogromnego doświadczenia a tym samym tego co sama w sobie generuje poprzez odkrywanie, szukanie, zapobieganie czy działanie w optymalnym co do tego celu. Medycyna stara się kreować na wszystkich płaszczyznach czyli formach w których ma dawać pewne możliwości jej adaptacji zgodnie ze swoistym przeznaczeniem. Dzisiaj medycyna wraca powoli co zresztą widać do sprawdzonych koncepcji oraz rozwiązań, nie oznacza to jednak iż na medycynę należy patrzeć wyłącznie przez taki pryzmat lecz znacznie większy a co najważniejsze z racji postępu i progresu stwarzać jej warunki do optymalnego rozwoju. Medycyna choć się zmienia to jednak dalej bazuje na tym samym, a mianowicie doświadczeniu, wiedzy i nauce w pełnym tego słowa znaczeniu oraz zapobieganiu, ochronie zdrowia czy wydłużenia samego życia.