Dbanie o zdrowie pracownika nie jest wyłącznie związane z zapewnieniem mu opieki medycznej

Dbanie o zdrowie pracownika nie jest wyłącznie związane z zapewnieniem mu odpowiedniej opieki medycznej, wiele kwestii na ten temat reguluje zakres samej medycyny pracy która zakłada eliminowanie oraz usuwanie czy wskazywanie zagrożeń wynikających ze środowiska pracy. Oczywiście pracodawca ma w obowiązku dbać o swoich pracowników, a co najważniejsze zawsze reagować na wszystkie czynniki które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie, co za tym idzie usuwać je gdy zajdzie taka potrzeba. Obecnie zdrowie pracownika w aspekcie medycyny pracy jest wskazywane jako najważniejsza kwestia związana z obowiązkami jakie de facto spoczywają na każdym pracodawcy. Badania pracowników i obserwacja ich stanu zdrowia, pozwala lekarzom z zakresu medycyny pracy na sprecyzowanie wszystkich negatywnych skutków konkretnej grupy zawodowej, a więc czegoś nader ważnego w aspekcie ich ochrony czy profilaktycznego przeciwdziałania. Dlatego medycyna pracy reguluje i precyzuje wszystkie zagadnienia jakie są warte odnotowania.